Викорінення гепатиту C в Європі

Печать

«Наше бачення Європи без гепатиту С»
Ми, підписанти цієї декларації, що зібралися у Брюсселі з нагоди першого Саміту щодо політики Європейського союзу з питань ВГС, 17 лютого 2016 року, віддані ідеї викорінення гепатиту С в Європі.
- Гепатит С – це захворювання, небезпечне для життя; від нього страждають мільйони людей у країнах Європи, і воно характеризується високими показниками захворюваності та передчасної смертності (За оцінками ВООЗ, у Європейському регіоні ВООЗ 14 мільйонів людей страждають від гепатиту С, при цьому за даними різних джерел лише у Європейському союзі нараховується близько 6 мільйонів таких людей);
- На сьогоднішній день наукові досягнення дають нам унікальну можливість викорінити гепатит С в Європі, попередити значну кількість смертей, а також відповідні суспільні та економічні витрати;
- Специфічні проблеми гепатиту С вимагають цілісних, орієнтованих на потреби людей та застосовних до всієї системи охорони здоров’я підходів до підвищення обізнаності про захворювання, профілактики та комплексного догляду, у рамках яких усі зацікавлені сторони поєднували б різноманітні навички та ресурси для досягнення спільного результату.
Наше спільне бачення полягає у тому, що викорінення гепатиту С у Європі до 2030 року (відповідно до цілей проекту Глобальної стратегії ВООЗ для сектору охорони здоров’я на 2016-2021 років, листопад 2015 років)
вимагатиме від нас:
1) Визначити гепатит С та його викорінення у Європі чітким пріоритетом у сфері охорони здоров’я із виділенням достатніх ресурсів та реалізацією відповідних заходів на усіх рівнях – шляхом співпраці між окремими громадянами, громадськими організаціями, дослідниками, приватним сектором, місцевим та національним урядами та установами Європейського союзу – включаючи Комісію, Європейський центр профілактики та контролю захворювань, Європейський центр моніторингу з наркотиків та наркотичної залежності, Європейське регіональне бюро ВООЗ та інші
відповідні регіональні органи;
2) Забезпечити безпосередню участь пацієнтів, громадських груп та інших відповідних зацікавлених сторін у розробці та впровадженні стратегій, спрямованих на викорінення гепатиту С, при цьому наявні кращі практики та рекомендації мають слугувати фундаментом орієнтованих на людей стратегій у сфері охорони здоров’я, які б підкреслювали необхідність адаптації для впровадження на місцевому рівні;
3) Визначити розробку алгоритмів комплексного догляду ключовим компонентом стратегій з викорінення гепатиту С, з урахуванням специфічних бар’єрів у системах охорони здоров’я та інших проблем, пов’язаних із веденням пацієнтів з гепатитом С;
4) Звернути особливу увагу на зв’язки між гепатитом С та соціальною маргіналізацією та забезпечити відповідність будь-яких заходів, спрямованих на викорінення гепатиту С, принципам зах исту основних прав людини, таким як відсутність дискримінації, рівність, участь та право на здоров’я;
5) Розширити зусилля, спрямовані на гармонізацію та покращення нагляду за гепатитом С у країнах Європейського союзу, з метою визначення та оцінки стратегій викорінення гепатиту С;
6) Запровадити Європейський тиждень обізнаності щодо гепатиту (у тиждень, коли відзначається Всесвітній день гепатиту) з метою проведення активних та скоординованих інформаційних та освітніх заходів у країнах Європи;
7) Проводити регулярний аналіз результатів досягнення цілей та задач, визначених у маніфесті, та за будь-якої нагоди сприяти просуванню маніфесту.
-------------
ПРИМІТКА
При розробці цього Маніфесту використовувалися зазначені нижче документи:
1. World Hepatitis Summit, 2-4 September 2015, Glasgow
2. Glasgow Declaration on Viral Hepatitis, September 2015
3. World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis, 24 May 2014
4. WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action, 2012
5. World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis, 21 May 2010
6. Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare –
ensuring access to public health services: the case of hepatitis B and C”, 3-4 June 2014
7. Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean
and Balkan Countries, 5-7 September 2012
8. Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis, 14-15 October
2010, Brussels

HCV Elimination Manifesto – Ukraine UNOFFICIAL TRANSLATION

http://www.hepbcppa.org/hcv-elimination-manifesto/

© 2023 Doctor Vera. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.